Hedeflerimiz

EMUG e. V. olarak hedeflerimiz öncelikle Müslümanların dinî inançlarını gereği gibi yaşayabilmeleri adına gerekli olan altyapıyı sunmak ve ibadet edebilecekleri mekânların zeminini oluşturmaktır. Derneğimiz bu amaçla kurulmuştur. Camilerin bakımına ve yaşatılmasına destek olmak amacıyla çatı kuruluşu olarak faaliyet göstermekteyiz.

EMUG e.V. olarak eğitim merkezleri, kültürel ve sosyal tesisler, okullar, camiler inşa etmekte, satın almakta ve denetlemekteyiz. Aynı zamanda dinî hizmet veren yapıların sağlıklı işlemesine veya yenilenmesine yönelik de çalışmalar yapmaktayız. 

Üzerinde önemle durduğumuz çalışmalardan biri de cami mimarisi ve iç tasarım alanlarında genç mimarların yetiştirilmesidir. Özellikle İslam sanatı ve mimarisi alanındaki bilimsel çalışmalara destek vermekteyiz. Bu bağlamda cami inşası alanında fikir atölyeleri gerçekleştirmekteyiz. Bu atölye çalışmalarında çağımızda camilerimizin mimarisi, İslam ve estetik konularını irdelemekte ve konunun uzmanlarıyla müzakereler gerçekleştirmekteyiz. Fikir atölyelerimizde tecrübeli mimar ve mühendisler öğrencilerimizle beraber fikirler üretmektedir. Bu fikirlerin yeni proje planlamalarında değerlendirilip pratik hayata geçirilmesi yönünde çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz.