Fikir Atölyesi

En önem verdiğimiz çalışmalardan biri cami mimarisi ve iç tasarım alanlarında genç mimarlarının yetiştirilmesidir.
Özellikle İslam sanatı ve mimarisi alanındaki bilimsel çalışmalara da destek vermekteyiz.

Buna binaen EMUG olarak Camii İnşaat Fikir Atölyelerini başlattık. Bu atölyelerde çağımızda camilerimizin mimarisi nasıl olmalıdır, islam ve estetik konularınıu irdeliyor ve konunun uzmanlarıyla müzakereler gerçekleştiriyoruz. Fikir Atölyemizde teçrübeli mimar ve mühendisler öğrencilerimiz ile beraber fikir üretiyor ve bizim planlamada ve inşaatlarda bu yeni fikirleri değerlendirip praktik hayata getirme imkanımız oluyor.